Overzicht colleges

College voor Young Professionals

A private tour door het Vaticaan

Docent: Prof. dr. Paul van Geest

College - A private tour door het Vaticaan

Wed 18 May 2016 20:00 - 21:45

De rooms-katholieke kerk is met 1,2 miljard leden de grootste multinational. Sinds het aantreden van paus Franciscus begint het aanzien te veranderen. In harde woorden laat hij zich uit over de ‘ziekten’ waaraan geestelijken in de Romeinse curie zouden lijden: machtswellust, carrière jagen, kliekjesvorming en het zicht op Gods boodschap verliezen. Zijn Franciscus’ visie op economie en milieu, zijn aandacht voor vluchtelingen en de gemarginaliseerden wereldwijd een voorbode van nieuwe tijden in de kerk en de wereld? Als jezuïet roept de paus op tot bezinning. Wat is de toekomst en impact van de hervormingen en de bewustwordingsprocessen die hij in gang zet?

  • Theologie
A private tour door het Vaticaan