Overzicht colleges

College voor Young Professionals

De Grote Denkers

Inhoud

Door de eeuwen heen plaatsten denkers zoals Plato, Locke en Nietzsche kritische kanttekeningen bij hun tijdgeest. Hoe kunnen we onze eigen tijd begrijpen door de ogen van de grote denkers? En hoe kunnen we hun ideeën vandaag de dag toepassen op onze eigen levens?

Docent: Haroon Sheikh

College 1 - The Great Thinkers & Democracy

Wed 14 March 2018 20:00 - 21:45

Our belief in democracy is under pressure. Not only the models of other countries, but also certain issues in the West raise questions about our trusted form of governance. Is democracy indeed the best type of governance? To answer this, we have to go back to the beginning of the modern age where big thinkers like Hobbes, Locke, Rosseau, Mill and Tocqueville laid down the foundations of modern politics. Is democracy future-proof? 

 

Please note: this lecture will be held in English!

Docent: Drs. Frank Meester & Drs. Maarten Meester

College 2 - Existentiële vragen in de 21e eeuw

Wed 11 April 2018 20:00 - 21:45

Wat geeft betekenis aan jouw leven in een wereld die soms zo zinloos lijkt? Een geslaagde carrière, waardevolle vriendschappen of een geweldige wereldreis? Sinds ‘de dood van God’ moeten we zelf actief op zoek naar betekenis en authenticiteit in de continu veranderende wereld. Hoe kunnen de ideeën van denkers zoals Schopenhauer, Nietzsche en Sartre een leidraad zijn voor dit soort existentiële vragen? En kan spiritualiteit helpen bij de zoektocht naar zingeving?

Docent: Hans Schnitzler

College 3 - Big Data is watching you!

Wed 16 May 2018 20:00 - 21:45

Glurende reclamezuilen, het internet der dingen en slimme gadgets: we leven in een tijdperk van vergaande digitalisering. In deze digitale werkelijkheid staat niet alleen onze privacy op het spel, maar door gedragsvoorspellingen op basis van data en algoritmen komt ook de menselijke waardigheid in het geding. Wat kunnen filosofen als Plato, Hannah Arendt en Foucault ons leren over de vervreemding die plaatsvindt in deze digitale omgeving? En wat zou er gebeuren als de mens offline gaat in een wereld die altijd online is?

  • Filosofie
De Grote Denkers