Overzicht colleges

College voor Young Professionals

De Grote Denkers

Inhoud

Door de eeuwen heen plaatsen grote denkers zoals Plato, Locke en Nietzsche kritische kanttekeningen bij hun tijdgeest. Hoe kunnen wij onszelf en de huidige tijd begrijpen aan de hand van het gedachtegoed van grote denkers uit de filosofische geschiedenis? Klassieke en moderne blikken op grote kwesties van de 21ste eeuw.

Docent: Drs. Frank Meester & Drs. Maarten Meester

College 1 - Nietzsche en Camus: Existentiële vragen in de 21ste eeuw

Wed 24 October 2018 20:00 - 22:00

Onbewust denkt iedereen wel eens binnen de school van het existentialisme. Wie ben ik? Ben ik vrij? Heeft het leven zin? Deze beroemde stroming heeft in de 20e eeuw veel invloed gehad op cultuur en psychologie. Wat geeft betekenis aan jouw leven? Wat maakt elk individu uniek? Filosoof en existentialist Albert Camus bijvoorbeeld vond het leven zinloos en absurd en juist daarom moet het vol overgave geleefd worden. Hoe kunnen andere ideeën van denkers zoals Kierkegaard en Nietzsche een leidraad zijn voor dit soort existentiële vragen?


Locatie: VondelCS, Vondelpark 3, Amsterdam

Docent: Prof. dr. Herman Philipse

College 2 - Aristoteles en Descartes: hedendaagse morele dilemma’s

Thu 15 November 2018 20:00 - 22:00

In de huidige tijd van complexe problemen en uitdagingen is morele reflectie noodzakelijk. Van discussies over privacy tot mondiale thema’s als klimaatverandering en ongelijkheid, ethische kwesties zijn onvermijdelijk. Al vanaf de Griekse oudheid denken filosofen na over ethiek en moraal. Hun zienswijze kan helpen om hedendaagse beslissingen te nemen. Welke oude opvattingen over ethiek van wijsgeren zoals Artistoteles, Descartes en Hume zijn vandaag de dag nog van grote waarde? Of is ethiek geen tijdloos fenomeen?


Locatie: Beurs van Berlage, Oudebrugsteeg 9, Amsterdam

Docent: Jelle van Baardewijk

College 3 - Marx, Aristoteles en Montesquieu: The power of money

Wed 12 December 2018 20:00 - 22:00

It’s all about the money. Volgens Marx hebben we een geld-fetisj, maar Montesquieu is positiever: ‘Handel leidt als vanzelf naar vrede’. Wat doet geld met ons en waarom is het zo belangrijk geworden? De definitie van geld en waarde verandert gedurende de tijd. Wat kunnen grote denkers als Marx, Aristoteles en Hegel ons hierover leren? En hoe kunnen we op een andere manier kijken naar begrippen als (studie)schuld, investeren, waardecreatie en wereldhandel?

 

Locatie: EYE, IJpromenade 1, Amsterdam


  • Filosofie
De Grote Denkers