Overzicht colleges

College voor Young Professionals

De grote denkers

Inhoud

Door de eeuwen heen plaatsen denkers van formaat zoals Aristoteles, Kant en Marx kritische kanttekeningen bij de tijdgeest. Maar wie waren deze denkers precies en wat waren hun opvattingen? In deze reeks worden invloedrijke denkers in hun historische context besproken en gerelateerd aan thema’s in de actualiteit.

 

Docent: Dr. Rutger Claassen

College 1 - Rethinking Hobbes, Locke en Rousseau

Thu 29 October 2015 20:00 - 21:45

17e en 18e eeuwse-filosofen als Thomas Hobbes, John Locke en Jean-Jacques Rousseau legden het fundament voor de moderne democratische rechtsstaat met de introductie van ‘het sociaal contract’. De 20e-eeuwse filosoof John Rawls moderniseerde deze gedachte in de jaren ’70. Hoe werkt het sociaal contract? Wat dachten deze denkers? En wat voor betekenis heeft het sociaal contract in de globaliserende wereld van 2015?

Docent: Haroon Sheikh

College 2 - De taal van de macht: Nietzsche en Freud

Thu 26 November 2015 20:00 - 21:45

Na de hoogtijdagen van de rede in de Verlichting komen in de negentiende eeuw de ‘meesters van de achterdocht’ op. Friedrich Nietzsche en Sigmund Freud lieten zien hoe achter de rede een wereld van instinct en machtsstrijd schuilgaat. In de twintigste eeuw trekken denkers als Michel Foucault en Edward Said die gedachte verder om bloot te leggen hoe geheime machtsstructuren schuilen in de wetenschap, in internationale betrekkingen en onze relatie tot seksualiteit en ons lichaam. In dit college zullen wij onderzoeken hoe diep macht ons zogenaamde ‘objectieve’ taalgebruik doortrekt.”

Docent: Prof. dr. Herman Philipse

College 3 - Van God los?

Thu 17 December 2015 20:00 - 21:45

Sinds de wetenschappelijke revolutie is de Christelijke theologie steeds verder teruggedrongen uit ons wereldbeeld. Twee bekende voorbeelden: Laplace versus Newton; Darwin versus Payley. Betekent dit dat we nu “de rede moeten kruisigen” om nog te kunnen geloven in God? Of kunnen we wetenschap en geloof helder van elkaar scheiden, zoals verdedigd door Immanuel Kant? In de hedendaagse analytische wijsbegeerte hebben Christelijke filosofen verschillende strategieën ontwikkeld om te laten zien hoe nog redelijkerwijze een religieus geloof aanvaard kan worden. In de lezing worden deze strategieën geordend en vervolgens kritisch geanalyseerd. 

Docent: Prof. dr. Irene van Staveren

College 4 - Marx is terug – de rest is geschiedenis

Thu 21 January 2016 20:00 - 21:45

Economen zijn het erover eens dat Marx een scherpe analyse heeft gegeven van de instabiliteit van het kapitalisme. Hij heeft Keynes geïnspireerd om financiële crises te analyseren. De crisis van 2008 heeft ook Minsky weer op de kaart gezet, die aantoonde hoe de financiële sector geheel door een interne dynamiek telkens weer crises veroorzaakt. De vrije markt ideologie van Friedman heeft die dynamiek steeds meer ruimte gegeven. Marx is terug, maar de volgende crisis is alweer in de maak.

  • Filosofie
De grote denkers