Overzicht colleges

College voor Young Professionals

De Mondiale Agenda

Inhoud

In deze reeks wordt een aantal thema’s opgepakt die de mondiale verhoudingen nu voortdurend beïnvloeden:
-Wat is de rol van economie in de strijd om de macht in de wereld?
-Wereldleiders te soft (Obama, Merkel) of hard en dwaas(Poetin, Assad)?
-Is strategische oriëntatie & navigatie nog wel mogelijk?
-Hoe verhoudt zich de energiesector tot de veranderende machtsverhoudingen en de veranderende energiebehoefte?
-En bij dit alles: welke rol speelt de media in conflictgebieden?

Docent: Prof.dr. Ko Colijn

College 1 - Een tour d'horizon langs de internationale politiek

Wed 18 February 2015 20:00 - 21:45

De meest gestelde vragen op mijn vakgebied van 2014 waren: Is de koude Oorlog weer terug, of nog verder terug in de tijd: staan we weer aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, net als honderd jaar geleden? Met leiders die volgens de een te soft zijn ( Obama, Merkel?) en volgens anderen dwaas, hard en van een andere wereld (Poetin, Assad?) liggen die vragen wel voor de hand. Waar ligt de ruimte voor nuance, tussen slagveld en onderhandelingstafel? Een tour d’horizon langs de internationale politiek, slalom tussen oorlog en vrede.

Docent: Thomas Loudon

College 2 - De rol van de media in conflictgebieden: welke waarheid krijgen wij te zien?

Wed 18 March 2015 20:00 - 21:45

“Een belediging is een waarheid die sommige mensen liever niet horen”, zei Hans Teeuwen tegen de Meiden van Halal. Zeker in conflictsituaties maken media keuzes over wat ze wel en niet vertellen. Verhalen komen tot stand in een complexe dynamiek. Hoe werkt die dynamiek? Welke rationele en minder rationele factoren spelen een rol bij de totstandkoming van het nieuws? En: welke oplossingen zijn er mogelijk om te zorgen dat de kijker meer waarheden te zien krijgt, of ze nou ongemakkelijk zijn of niet?

Docent: Haroon Sheikh

College 3 - Macht en de Economische Wedloop

Wed 8 April 2015 20:00 - 21:45

Economische verhoudingen staan centraal in internationale betrekkingen. Hoe lang nog blijft Amerika de nummer 1? Zal China de nieuwe supermacht worden of wordt het een multipolair systeem? En wat is er nu van strategisch belang in deze economische wedloop? Gaspijplijnen, internetbedrijven of landbouwgrond? In dit college zullen we de rol van economie in de strijd om de macht onderzoeken.

Docent: Stephan De Spiegeleire MA, MIA, C.Phil

College 4 - Strategy in the End of the Line

Wed 6 May 2015 20:00 - 21:45

We leven in een uniek tijdsgewricht tussen twee tijdperken: dat van de 'lijn' en dat van het ‘netwerk’. Historisch gezien heeft zo'n tijdperkswissel steeds vergaande gevolgen gehad voor alle aspecten van 'doelgericht handelen'. In de huidige transitieperiode komen de veranderingen steeds sneller op ons af-technologisch, (geo)politiek, (geo)economisch, cultureel, enz. -leidend tot een steeds complexere wereld. Is 'strategie' nog wel mogelijk in zo'n turbulente wereld? Stephan zal een overzicht geven van 10 gezonde 'basis-principes' voor strategische oriëntatie en navigatie onder diepe onzekerheid in de private en publieke sector met een aantal concrete voorbeelden uit de business management-, public management-, complex systems engineering, defensie en veiligheids- literatuur.

Docent: Ewald Breunesse

College 5 - Shell: Toekomstscenario energiesector

Wed 10 June 2015 20:00 - 21:45

Onze energie huishouding verandert. De CO2-emissie moet omlaag, met 40% in 2030 volgens de meest recente EU doelstelling. Het Nederlandse energie akkoord rekent op 14% hernieuwbare energie in 2020. De recente Shell scenarios ‘Mountains’ en ‘Oceans’ schetsen wereldbeelden waarin overheid of markt domineert – wat betekent dit voor de energietransitie en voor de rol van de energiespelers? Waar zitten de veranderingen en wat is het vooruitzicht voor vermindering van de CO2-emissie? Er gebeurt veel in de energiehuishouding en het tempo van verandering neemt toe!

  • Politicologie
De Mondiale Agenda