Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Het Brein: to see or not to see?

Inhoud

Het waarnemen van de realiteit is slechts een visuele illusie, veroorzaakt door ons brein en de neurale structuur ervan. Wat is eigenlijk de visuele werkelijkheid? De vraag op zich is één van belangrijkste en spannendste vragen in meerdere disciplines van de wetenschap. En wat gebeurt er in ons hoofd als we naar kunst kijken? En zijn symmetrie en harmonie in de natuur en cultuur de sleutel tot schoonheid?

3 personen (reeks)
Strippenkaart
Los college
€ 20,00 p.p. per college
€ 30,00 p.p. per college
€ 40,00 p.p. per college

Docent: Dr. Jacob Jolij

College 1 - Het briljante Brein?

Wed 30 October 2019 20:00 - 22:00

Hersenonderzoek heeft de afgelopen 20 jaar laten zien dat je bewuste ervaring van de wereld geen ‘platte’ weergave is van de werkelijkheid. Bewustzijn is een virtueel model van de werkelijkheid dat je brein gebouwd heeft, al vanaf voor je geboorte. Hoe het er precies uitziet hangt af van je kennis van de wereld, je behoeften en zelfs van de mensen om je heen. Maar als jouw waarneming eigenlijk een soort eenpersoonsfeestje is, en je leeft in een door jouw brein geconstrueerde wereld, wat is dan nog werkelijkheid? En welke rol speelt jouw Vrije Wil, jouw vrijheid in je keuzes in de virtual reality van je brein?

Docent: Oene Dijk

College 2 - Contemporary art: bepaald door brein of beurs?

Wed 27 November 2019 20:00 - 22:00

Onbetaalbaar! De waarde van hedendaagse kunst. Voor de meeste mensen hoort kunst thuis in een museum, maar voor sommigen is kunst puur een investering dat nooit het magazijn verlaat. Maar wat is kunst? Wie of wat bepaalt de waarde ervan? Hangt dat samen met het begrip schoonheid? En is die schoonheidservaring vastgelegd in ons brein of door de markt: wat de gek ervoor geeft? En wat komt eerst, het werk of het idee? Na baanbrekend werk van o.a. Picasso, Dali en Duchamp gaan vervolgens naoorlogse kunstenaars als Warhol, Koons, Banksy en Hirst het hyperrealistisch van de consumptiemaatschappij te lijf. Kunnen we hedendaagse kunst eigenlijk ooit helemaal begrijpen?

Docent: Dr. Marco Swaen

College 3 - Phi Ф: onze blik of de werkelijkheid?

Wed 29 January 2020 20:00 - 22:00

Is de sleutel tot schoonheid terug te brengen tot het getal 1,618...? Het Parthenon, de Sixtijnse kapel, Leonardo da Vinci's beroemde tekening van de Vitruviaanse man, de muziek van Bartòk, Victory Boogy Woogy van Mondriaan, je eigen gezicht, de gebouwen van LeCorbusier: zit de Gulden Snede met de daar nauw aan verwante getallenrij van Fibonacci alleen in ons brein en willen wij hem met alle macht in de wereld om ons heen zien? Of is de Gulden Snede geen uitvinding maar een onwrikbare wet van de natuur?  

  • Wetenschap
Het Brein: to see or not to see?