Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Het Brein

Inhoud

Het brein is erg ingewikkeld. Niet alleen qua opbouw, maar vooral ook qua functie. Dit heeft geleid tot zienswijzen zoals "Wij zijn ons brein", "Wij zijn geen brein", en "Wij zijn andermans brein". Wat hiervan te denken? In deze serie voordrachten zullen feiten en meningen ruimschoots plaats laten voor eigen inzichten.

Docent: Prof. dr. Dick Swaab

College 1 - Seksuele differentiatie van onze hersenen

Wed 25 September 2013 20:00 - 21:45

In de baarmoeder worden ons gevoel man of vrouw te zijn (gender-identiteit), de mate van onze agressie, onze seksuele oriëntatie (hetero- homo- en biseksualiteit, pedofilie), het verschil in spelgedrag tussen jongetjes en meisjes, geslachtsverschillen in gedrag in volwassenheid en de kans op vele neurologische en psychiatrische ziektebeelden, reeds in hersencircuits vastgelegd. De in Zweden gepropageerde gender-neutrale opvoeding gaat dus in tegen de biologie en zou zeer wel nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind kunnen hebben. Zie ook: “Wij zijn ons brein”. Dick Swaab. Uitgeverij Atlas Contact.

Docent: Prof. dr. Victor Lamme

College 2 - Vrije wil

Wed 23 October 2013 20:00 - 21:45

Mensen denken dat ze zelf bepalen wat ze doen. En dat ze over hun eigen keuzes gaan. Maar niets is minder waar. Wij zijn irrationele wezens, gedreven door onbewuste drijfveren, die ongemerkt worden gemanipuleerd door de wereld om ons heen. Onze werkelijke motieven en intenties liggen diep verborgen in ons brein, zodat een hersenscanner beter weet wat wij willen dan dat we dat zelf weten. Maar wie weet op welke knoppen hij moet drukken in het brein van een ander heeft daarmee wel alle touwtjes in handen. Word de ultieme hersenspoeler!

Docent: Prof. dr. Christian Keysers

College 3 - The empathic brain: how our brain makes us feel what goes on in others

Wed 27 November 2013 20:00 - 21:45

One of the most remarkable features of human interactions is our intuitive sense that the people around us have intentions, sensations and emotions like our own. In this course, I will review evidence that mirror-neurons and brain regions involved in controlling our own actions, sensations and emotions become vicariously activated while we see or hear those of others. This shows that we have an empathic brain: a brain that understands others by empathically putting ourselves into the shoes of the people around us.

 

Please note that this course will be taught in English.

Docent: Prof. dr. Nico Leenders

College 4 - Ik beweeg, dus ik ben

Wed 18 December 2013 20:00 - 21:45

Ik beweeg, dus ik ben. Bewegen is van fundamentele betekenis in het leven. Vanuit de neurologie zullen enkele bewegingsstoornissen de revue passeren. Aan de hand daarvan zal worden toegelicht hoe het brein werkt. Om bewegingen te plannen en uit te voeren is niet alleen cognitieve arbeid nodig, maar moet ook het probleem tijd in relatie tot de ruimte worden opgelost. Hoe doet het brein dat? Ook zal zonder motivatie niets bewegen. Tenslotte moet de rol van het zelfgevoel, van het ik, als centrale speler in het geheel worden verhelderd. Want dat ben ik tenslotte.

Docent: Prof. dr. Eus van Someren

College 5 - Wakker liggen van slapeloosheid

Wed 29 January 2014 20:00 - 21:45

Bijna iedereen kent het wel: je wil slapen, maar het lukt niet, en hoe harder je probeert in slaap te komen, des te minder je erin slaagt. Een op de tien mensen lijdt aan slapeloosheid. Bij ouderen loopt dit op tot wel twee op de vijf. Daarmee is slapeloosheid zowel in de psychologische praktijk als in de slaapkliniek het meest voorkomende probleem. Toch begrijpen we nog nauwelijks iets van de oorzaken en gevolgen van slecht slapen. Het wordt extra lastig doordat de kans op insomnia persoonsgebonden lijkt te zijn. Ook verschillen slechte slapers onderling erg in klachten. Wat zijn de redenen dat we niet in slaap kunnen komen, ook al zijn we nog zo moe? Het college geeft een overzicht van hersenstructuren die van belang zijn.

  • Geneeskunde
Het Brein