Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Het Internationale Schaakspel

Inhoud

Overal om ons heen zien we een wereld in transitie: van de eurocrisis en de terugkeer van een machtig Rusland tot de onrust in het Midden-Oosten en de economische opkomst van China. Volgens verschillende deskundigen lijken dit tekenen te zijn van het einde van het Atlantische tijdperk. Eeuwenlang lag het zwaartepunt van de wereld bij de westerse landen die de Atlantische Oceaan domineerden. Verschuift de macht op dit moment naar het Oosten? Wat betekent dit voor de economische, culturele, en politieke toekomst van het Oosten? En wat voor invloed zou dit kunnen hebben op bijvoorbeeld West-Europa?

Docent: Stephan De Spiegeleire MA, MIA, C.Phil

College 1 - Ruslands Machtspolitiek

Wed 25 October 2017 20:00 - 21:45

Rusland wil wereldleider van weleer zijn, ondanks de huidige problemen en isolement en toont zich dezer dagen weer als een beer met scherpe klauwen. Of probeert dit althans, want achter dit stoere imago liggen ook heel wat fundamentele economische en politieke zwaktes weggemoffeld. Een grote technologische achterstand, teveel geld in bewapening, een andere politieke voorkeur/gedrag van de millennials, een koelere opstelling van de EU, Amerikaanse sancties. Zal Rusland een grootmacht zijn die de ruggengraat vormt van een ‘Groot Eurazië’ — van Singapore tot Lissabon —? En zal Rusland op het wereldtoneel een stabiliserende factor kunnen worden? Stephan zal een aantal alternatieve toekomsten schetsen voor Rusland en wat die betekenen voor Europa.

 

Locatie: EYE, IJpromenade 1, Amsterdam

Docent: Haroon Sheikh

College 2 - Het nieuwe Turkije?

Thu 23 November 2017 20:00 - 21:45

De mislukte coup, het Turkse referendum, de botsingen met Europese landen: Turkije staat volop in de aandacht. Zijn dit tekenen dat Turkije een grootmacht of juist een dictatuur aan het worden is? En welke kant gaat de interne politiek op nu Erdogan zijn grip op het land toeneemt? De koers van Turkije wordt belicht door te kijken naar historische patronen, hedendaagse ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario’s.

 

Locatie: FreedomLab Campus, Plantage Middenlaan 62, Amsterdam

Docent: Paul Aarts

College 3 - Iran in Opkomst

Thu 7 December 2017 20:00 - 21:45

Shi’itische ayatollahs vormen nog vaak het clichébeeld van Iran. Maar Iran is meer dan dat. In vergelijking met haar buurlanden is het politieke systeem in Iran pluriformer en dynamischer. Hoe ziet dat systeem eruit? Bij nadere inspectie blijkt de Islamitische Republiek een vat vol tegenstrijdigheden en is zij meer ‘republiek’ dan ‘islamitisch’. Hoe vertaalt zich dat in de buitenlandse politiek – zowel in de directe omgeving (met name tegenover aartsrivaal Saoedi-Arabië) als richting China?

 

Zie hier het laatst verschenen boek van Drs. Paul Aarts en Carolien Roelants: 'Saoedie-Arabië. De revolutie die nog moet komen'.

 

Locatie: EYE, IJpromenade 1, Amsterdam

Docent: Drs. Henk Schulte Nordholt

College 4 - China: een bedreiging voor het Westen?

Wed 17 January 2018 20:00 - 21:45

Sinds de stichting van de Volksrepubliek in 1949 heeft China verschillende gezichten getoond: isolement en Maoistische agitatie (1949-1976), pragmatisme en vreedzame co-existentie tijdens het Deng Xiaoping tijdperk (1979-1997) en vervolgens nationalisme onder de slogan ‘Peaceful Rise’. Het beleid van de huidige strongman Xi Jinping is een curieuze mengeling van deze drie richtingen, maar voegt er een nieuwe element aan toe: het streven naar een herstel van de klassieke Chinese wereldorde. Gaat deze koers leiden tot een onvermijdelijke botsing met het Westen? Dat is onzeker, wel zeker is wel dat nog niet eerder in de moderne geschiedenis China zoveel wapenen tot zijn beschikking had – militair, economisch en geopolitieke invloed – om de ambities van de communistische partij kracht bij te zetten.

 

Locatie: EYE, IJpromenade 1, Amsterdam

  • Technologie
Het Internationale Schaakspel