Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Het Mondiale Machtsspel

Inhoud

Wereldpolitiek: een spel om macht en invloed; waar staten profiteren van de mondiale machtsverschuivingen of met elkaar wedijveren en waarin geopolitiek, mondialisering en waarden in elkaar verstrengeld zijn. Hoe zullen China, Noord-Korea, Iran en Rusland zich opstellen op het wereldtoneel? In hoeverre moeten de kaarten opnieuw geschud worden?

Docent: Drs. Sico van der Meer

College 1 - Noord-Korea: Mixed Messages?

Wed 10 October 2018 20:00 - 22:00

Wat wil Noord-Korea nu echt? Het ene moment dreigt het land met nucleaire oorlog, maar vervolgens is Kim Jong-Un de vriendelijkheid zelve bij onderhandelingen over vrede en ontwapening. Hoe onderhandel je met een regime dat bekend staat om valsspelen? Lukt het president Trump wat zijn voorgangers niet lukte: de Noord-Koreaanse dreiging verminderen? Dit college gaat in op de belangen van zowel Noord-Korea als de VS om hun conflict op te lossen – of juist te laten voortbestaan.

Docent: Paul Aarts

College 2 - Is Iran Crossing the Rubicon?

Thu 22 November 2018 20:00 - 22:00

Shi’itische ayatollahs vormen nog vaak het clichébeeld van Iran. Maar Iran is meer dan dat. In vergelijking met haar buurlanden is het politieke systeem in Iran pluriformer en dynamischer. Hoe ziet dat systeem eruit? Bij nadere beschouwing blijkt de Islamitische Republiek een vat vol tegenstrijdigheden en is zij meer ‘republiek’ dan ‘islamitisch’. Hoe vertaalt zich dat in de buitenlandse politiek in bijvoorbeeld Irak en Syrië? En wat is de achtergrond van de rivaliteit met Saoedi-Arabië?

Docent: André Gerrits

College 3 - Ruslands Machtspolitiek

Thu 13 December 2018 20:00 - 22:00

Met relatief beperkte middelen (de Verenigde Staten geven bijna tienmaal meer uit aan bewapening dan Rusland) heeft Vladimir Poetin Rusland teruggebracht op het wereldtoneel. En daar hoort het te zijn. Zonder de Russische Federatie kan vrijwel geen enkele mondiale uitdaging worden aangepakt: terrorisme, massavernietigingswapens, opwarming van de aarde of energieschaarste. Ook een stabiel Europa is onmogelijk zonder een vergelijk met Moskou. Inzicht in de internationale ambities van het Kremlin is derhalve cruciaal. Wat wil Rusland in het Midden Oosten? Hoe reëel is een bondgenootschap tussen Rusland en China? En waar kiest het Westen voor: confrontatie, concessies of samenwerking?


Docent: Haroon Sheikh

College 4 - China: The Plans of Xi

Thu 31 January 2019 20:00 - 22:00

China is increasingly playing an important and influential role in the global economy and Trump is giving a big helping hand to make China great again. Will America withdraw from the Paris Climate Agreement? Then China becomes a champion of sustainability. Is the US threatening with protectionism? Then China offers free trade. But what is the long-term perspective on the viability of China's development? How did the country get here and where does it find itself in the coming decade? What are the current plans formulated by the government and, above all, will it realize their ambitions?

 

Please note that this lecture will be taught in English.

  • Politicologie
Het Mondiale Machtsspel