Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Higgsdeeltje, snaartheorie en de oerknal

Inhoud

Wat is ruimte? Wat is tijd? Wat is materie? Wat zijn de eigenschappen van ons heelal? In deze collegereeks wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in de natuurkunde in deze en de vorige eeuw. Van een precieze beschrijving van de allerkleinste elementaire deeltjes en hun onderlinge wisselwerkingen, tot de verbluffende eigenschappen van het heelal als geheel. Over zwaartekracht, zwarte gaten en wat we denken te weten over de oerknal.

Docent: Prof. dr. Jan de Boer

College 1 - Wat is kwantumzwaartekracht?

Wed 13 November 2013 20:00 - 21:45

In dit college zullen een aantal fysische principes (relativiteit, kwantumfysica) worden besproken om hiermee uit te leggen waarom er een nieuwe theorie van kwantumzwaartekracht moet bestaan, en wat de mogelijke implicaties van zo'n theorie zouden kunnen zijn.

Docent: Dr. Jan Pieter van der Schaar

College 2 - Ons Wonderlijke Universum

Wed 11 December 2013 20:00 - 21:45

Hoe oud is het heelal en welke andere eigenschappen heeft ons universum? En hoe weten we dat eigenlijk? In dit college zal de huidige stand van zaken omtrent ons begrip van het heelal op een toegankelijke manier worden besproken. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de overgebleven mysteries zoals donkere materie en energie en de ultieme oorsprong van het heelal.

Docent: Prof. dr. Gerard 't Hooft

College 3 - De (sub-) atomaire schaal

Wed 15 January 2014 20:00 - 21:45

Opbouw van een atoom, de elementaire deeltjes en het "Standaardmodel", en het onlangs geïdentificeerde "Higgsdeeltje".

Docent: Prof. dr. Erik Verlinde

College 4 - Een nieuwe kijk op de zwaartekracht en de kosmos

Wed 5 February 2014 20:00 - 21:45

Ondanks het feit dat de zwaartekracht al eeuwen is onderzocht, zijn er nog vele vragen die tot aan de huidige tijd nog onbeantwoord zijn gebleven. Na een korte uiteenzetting van de zwaartekrachtstheorieën van Newton en Einstein, zullen de meer recente theoretische ontwikkelingen uiteen worden gezet. Hierbij komen onderwerpen als zwarte gaten, snaartheorie en kosmologie aan bod. Het nieuwste theoretische inzicht is dat de oorsprong van de zwaartekracht ligt in veranderingen in de quantummechanische informatie die besloten zit in de microscopische beschrijving van de ruimte en tijd. Dit revolutionaire idee heeft belangrijke gevolgen voor met name de kosmologie, en werpt een geheel nieuw licht op het ontstaan van ons heelal.

  • Natuurkunde
Higgsdeeltje, snaartheorie en de oerknal