Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Innovatie, What's on?

Inhoud

In de 21ste eeuw omvat het begrip innovatie meer dan alleen technische innovatie. Niet op de laatste plaats door de overgang van de industrieel georiënteerde maatschappij naar de kennis en diensten georiënteerde maatschappij. In deze reeks zal uitgebreid worden stilgestaan bij de meest actuele en tot de verbeelding sprekende innovaties van dit moment.

Docent: Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek

College 1 - Technologie en Identiteit

Wed 25 February 2015 20:00 - 21:45

Moeten we ons zelf trainen om social media af en toe links te laten liggen, omdat schermen ons afleiden? Verbeek doet onderzoek naar de relatie tussen mens en techniek. Hij richt zich vooral op de ethische en antropologische aspecten daarvan. Volgens hem hoeven we niet bang te zijn voor techniek, maar moeten we er in mee durven gaan. Mensverbetering is niet per se verkeerd of gevaarlijk. Maar is het opgaan van mens en techniek in de mens 3.0 wenselijk? Wat betekent dat voor onze aandacht? Is het nodig die te koesteren zoals die is, of kunnen we op dat punt flink verbeteren? 

Docent: Haroon Sheikh

College 2 - The Race against the Machine

Wed 25 March 2015 20:00 - 21:45

Nieuwe technologie brengt ons als consumenten veel gemak, maar tegelijkertijd bedreigt het ons ook als werknemer. Wat is het effect van ICT op de arbeidsmarkt? Hoeveel banen zullen verdwijnen? Volgens Oxford University is dat 50% van alle banen. Zullen wij überhaupt nog wel werken in de toekomst? En wat betekent dit voor de wereldwijde ongelijkheid die Thomas Piketty in kaart heeft gebracht?

Docent: Arno Lubrun

College 3 - Evolutie van Media & Marketing

Wed 22 April 2015 20:00 - 21:45

We besteden onze ‘digitale tijd’ nu vooral op smartphone of tablet, we houden contact met vrienden via Facebook, de content die we tot ons nemen is steeds meer gepersonaliseerd en we gebruiken nieuwe vormen van visuele communicatie. Het disruptiemodel verliest zijn kracht en het is vele malen moeilijker de aandacht van klanten vast te houden. Kunnen bedrijven hun klanten nog bereiken? En wat zullen bedrijven moeten doen om succesvol te zijn? En kan dit in op manier die ook veilig is voor de consument?


Hoe gaat facebook om met dit soort vragen?

Docent: Sander de Haas en Dennis Karpes

College 4 - Just Diggit: schep mee!

Wed 20 May 2015 20:00 - 21:45

Woestijnvorming – met waterschaarste, honger en klimaatverandering als gevolg – is een steeds groter wordend probleem over de hele wereld en heeft een grote invloed op de zelfredzaamheid van de bevolking. Just diggit (een initiatief van De Naga Foundation) heeft een aanpak ontwikkeld om complete ecosystemen te herstellen. Het biedt een eenvoudige en effectieve oplossing: de hydrologische corridor. Waarom en hoe werkt dit? Hoe kan deze methode bijdragen in de strijd tegen woestijnvorming en klimaatverandering? Welke andere innovatieve methodes ontwikkelen zij om vergroeningsprojecten in gang te zetten?

Docent: Lucien Engelen

College 5 - De zorg 2.0

Wed 24 June 2015 20:00 - 21:45

Als pionier op het gebied van ‘Zorg 2.0′ in Nederland, richtte Engelen in 2010 het Radboud REshape Center op. Hier wordt onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met de toepassing van nieuwe technologieën in de zorg. Bijvoorbeeld een Google Glass in de operatiekamer, maar ook een iPad-zuster, Facetalk-contact met artsen of health patches die patiënten 24/7 monitoren. Behalve het testen van deze innovaties, richt REshape zich ook op voorlichting en de opleiding voor zorgen 2.0.

  • Technologie
Innovatie, What