Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Kruispunten in de moderne geschiedenis. Beslissende momenten uit de laatste twee eeuwen.

Inhoud

Tijdens de afgelopen tweehonderd jaar heeft de geschiedenis regelmatig op een kruispunt gestaan. Maar al te vaak nam een beslissende leider, een nieuwe ideologie of een allesoverheersend idee de regie over en zorgde voor een radicale verandering. Deze veranderingen echoën nog altijd door in de wereld van vandaag, zijn nog te merken in de hedendaagse politiek en cultuur, en blijven een magnetiserende aantrekkingskracht houden. In deze collegereeks gaat het over deze "kruispuntmomenten", met als doel om inzicht te verkrijgen in de enorme impact die deze plotselinge koerswijzigingen hadden en hebben.

College 1 - Napoleon verovert Europa

Wed 31 August 2011 20:00 - 21:45

College 2 - Mao’s Lange Mars

Wed 14 September 2011 20:00 - 21:45

College 3 - De Grote Oorlog: WOI, 1914-1918

Wed 28 September 2011 20:00 - 21:45

College 4 - Hitlers oorlog: WOII, 1939-1945

Wed 12 October 2011 20:00 - 21:45

College 5 - Vietnam, de laatste domino

Wed 26 October 2011 20:00 - 21:45

College 6 - 1848: Frankrijk en Duitsland op de drempel van de moderne samenleving

Wed 23 November 2011 20:00 - 21:45

College 7 - 1917: De twee Russische revoluties

Wed 7 December 2011 20:00 - 21:45

College 8 - 1989: Het einde van de Koude Oorlog

Wed 21 December 2011 20:00 - 21:45

College 9 - Van immigrant tot Amerikaan, 1900-2010

Wed 11 January 2012 20:00 - 21:45

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 10 - Europese eenwording (?), 1900-2010

Wed 25 January 2012 20:00 - 21:45

  • Geschiedenis