Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Man en macht. Europa van Napoleon tot Stalin

Inhoud

Hoe zit het ook alweer?

Ons continent dankt zijn huidige vorm voor een belangrijk deel aan het feit dat het gedurende de negentiende en twintigste eeuw is geweest van afschuwelijke oorlogen en gewelddadige revoluties. Napoleons poging het continent onder Franse heerschappij te verenigen en met geweld open te stellen voor de ideeën van de Franse Revolutie was daarvan de eerste. Deze schiep de mogelijkheden voor het ontstaan van wat ook wel de “Europese Burgeroorlog” is genoemd, die van 1914 tot en met 1989 het continent verdeelde en verwoeste. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen braken wat er nog restte van de oude orde af, terwijl de Koude Oorlog nieuwe scheidslijnen op het continent creëerde. Pas toen die na de val van de Muur verdwenen, kon uit wat er was iets nieuws ontstaan, dat zijn meest tastbare vorm kreeg in de Europese Unie.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de colleges en vakspecifieke voorkennis is niet vereist. De opzet van het college is interactief, tijdens het college is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. De slides worden naderhand door College-Club per e-mail toegestuurd.

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 1 - Napoleon verovert Europa, 1795-1813

Wed 21 November 2012 20:00 - 21:45

We kennen Napoleon als die kleine generaal met zijn hand in zijn vestzak die heel Europa veroverde en het vervolgens weer verloor. Maar wat wilde Napoleon nou eigenlijk? En hoe verhouden zijn autoritaire ideeën (hij liet zichzelf tot keizer kronen!) zich tot de universalistisch-democratische idealen van de Franse Revolutie, waarvan hij zich de meest natuurlijke exponent vond?

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 2 - De Grote Oorlog, 1914-1918

Wed 19 December 2012 20:00 - 21:45

De Eerste Wereldoorlog vernietigde een open Europa, dat verdacht veel op het onze lijkt. Dit college probeert antwoord te geven op de moeilijke vragen waarom de oorlog uitbrak, waarover hij eigenlijk ging en waarom hij toch zo verschrikkelijk lang duurde, ondanks het feit dat de fronten (loopgraven) nauwelijks van plaats leken te veranderen.

 

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 3 - De twee Russische revoluties, 1917-1925

Wed 16 January 2013 20:00 - 21:45

De barre sociale omstandigheden van begin twintigste-eeuws Rusland werden nog eens verergerd door de Eerste Wereldoorlog. Het autocratische bewind had geen antwoord op de bestaande noch de nieuwe uitdagingen, maar niemand had kunnen voorspellen dat een radicale nieuwe ideologie, het communisme, voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief zou vormen. Dit college gaat over de ronduit bizarre omstandigheden die de overgang van het tsarisme via een democratie (!) naar een communisme dictatuur mogelijk maakten.

 

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 4 - Adolf Hitler, de “Onbekende Soldaat”

Wed 20 February 2013 20:00 - 21:45

De Tweede Wereldoorlog is bekend terrein. Minder bekend is het verhaal van de man die hoofdverantwoordelijk is voor zowel het oorlogsgeweld als de holocaust. Want hoe kon iemand als Hitler, een nobody die niet eens Duitser was, zoveel macht in handen houden? Was Hitler een politiek genie, de “juiste” man op de juiste plaats, of waren er simpelweg geen geloofwaardige alternatieven?

 

 

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 5 - Koude oorlog en hete vrede, 1945-1989

Thu 21 March 2013 20:00 - 21:45

De Koude Oorlog verdeelde Europa vijftig jaar lang in twee kampen: een “vrij” en kapitalistisch kamp onder de atoomparaplu van de Verenigde Staten en een communistisch blok geleid door de Sovjet-Unie. In dit college gaan we op zoek naar de vraag wat er eigenlijk “achter het ijzeren gordijn” gebeurde en hoe we de plotselinge ineenstorting in 1989 kunnen verklaren.

 

 

  • Geschiedenis
Man en macht. Europa van Napoleon tot Stalin