Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Man en macht. Van Napoleon tot Gorbatsjov

Inhoud

Vijf grote mannen hebben de laatste tweehonderd jaar een onafwisbare indruk achtergelaten op de geschiedenis van Europa. Zij voerden oorlog, begonnen revoluties, veroverden of heroverden grote stukken van het continent, namen besluiten of maakten wetten die de tand des tijds hebben doorstaan. Ze bevinden zich in de eregalerij van helden of schurken van onze geschiedenis. In deze collegereeks staat de vraag centraal wat deze vijf mannen (achtereenvolgens de briljante generaal Napoleon, de laatste Duitse keizer Wilhelm II, de Russische revolutionair Lenin, de Britse oorlogsheld Winston Churchill en de Sovjet-politicus Michail Gorbatsjov) nu zo bijzonder maakte, en welke blijvende invloed hun handelen heeft gehad op onze wereld.

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 1 - Napoleon verovert Europa, 1795-1813

Wed 25 September 2013 20:00 - 21:45

We kennen Napoleon als die kleine generaal met zijn hand in zijn vestzak die heel Europa veroverde en het vervolgens weer verloor. Maar wat wilde Napoleon nou eigenlijk? En hoe verhouden zijn autoritaire ideeën (hij liet zichzelf tot keizer kronen!) zich tot de universalistisch-democratische idealen van de Franse Revolutie, waarvan hij zich de meest natuurlijke exponent vond?

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 2 - De laatste Keizer. Wilhelm II, 1871-1918

Wed 6 November 2013 20:00 - 21:45

Na de Eerste Wereldoorlog, die meer dan 9 miljoen slachtoffers maakte, bogen de Geallieerden – die de oorlog hadden gewonnen – zich over de schuldvraag. Wilhelm II, de laatste keizer van het verslagen Duitsland, werd door hen aangemerkt als hoofdschuldige. In dit college onderzoeken we welke rol Wilhelm II speelde in het autocratische Duitsland. Was hij onschuldig? Of knettergek, zoals anderen beweren?

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 3 - Lenin en de Russische revoluties, 1905-1925

Wed 27 November 2013 20:00 - 21:45

De barre sociale omstandigheden van begin twintigste-eeuws Rusland werden nog eens verergerd door de Eerste Wereldoorlog. Het autocratische bewind had geen antwoord op de bestaande noch de nieuwe uitdagingen, maar niemand had kunnen voorspellen dat een radicale nieuwe ideologie, het communisme, voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief zou vormen. Dit college gaat over de ronduit bizarre omstandigheden die de overgang van het tsarisme via een democratie (!) naar een communisme dictatuur mogelijk maakten, maar vooral ook over de rol die één man, Vladimir Iljitsj Oeljanov (schuilnaam Lenin) in deze geweldige omwentelingen speelde.

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 4 - De Britse Bulldog. Winston Churchill’s Finest Hours, 1914-1945

Wed 18 December 2013 20:00 - 21:45

Churchill is wellicht de meest bizarre en kleurrijke Britse politicus van de Twintigste Eeuw. Hij vocht in twee oorlogen en leidde zijn land naar de overwinning in een derde, die tegen het Duizendjarige Rijk van Adolf Hitler. In dit college volgen we de grillige lijn van Churchills carrière: van koloniale oorlogsheld, via schlemiel van de Eerste Wereldoorlog en verrader van de Liberale Partij, notoir rokkenjager en alcoholist, naar luis in de pels van de accomodatiepolitiek jegens Hitler en uiteindelijk naar de man die in daad, maar vooral ook in woord, zijn volk een voorbeeld stelde.

Docent: Dr. Samuel Kruizinga

College 5 - De verliezer van de Koude Oorlog. Michail Gorbatsjov en het Einde van de Sovjet-Unie, 1945-1991

Wed 29 January 2014 20:00 - 21:45

De Koude Oorlog verdeelde Europa vijftig jaar lang in twee kampen: een “vrij” en kapitalistisch kamp onder de atoomparaplu van de Verenigde Staten en een communistisch blok geleid door de Sovjet-Unie. In dit college gaan we op zoek naar de vraag wat er eigenlijk “achter het ijzeren gordijn” gebeurde, hoe we de plotselinge ineenstorting in 1989 kunnen verklaren, en welke rol de laatste Sovjetleider, Michail Gorbatsjov – de man van “glasnost” en “perestrojka” – daarin speelde.

  • Geschiedenis
Man en macht. Van Napoleon tot Gorbatsjov