Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Petra Stienen over 'Het Andere Arabische Geluid'

Inhoud

Petra Stienen behandelt in deze collegereeks de andere verhalen uit de Arabische wereld die niet zo vaak de krant of het nieuws halen. Ze laat jonge activisten, zakenlieden, journalisten en kunstenaars uit Egypte en Syrië aan het woord die geloven dat dictatuur of theocratie geen antwoord is voor de grote uitdagingen van hun samenleving. Zij vormen het andere Arabische geluid. Zij willen hun samenleving weer opbouwen, vanuit hun eigen kracht, en waar mogelijk in samenwerking met het Westen. Deze collegereeks stelt de deelnemers in de gelegenheid om anders te kijken naar de actualiteit in de Arabische wereld.

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor de colleges maar een zekere basiskennis wordt verondersteld. De opzet van het college is interactief, tijdens het college is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docent: Drs. Petra Stienen

College 1 - Voorbij de vier seizoenen: achtergronden bij de Arabische revoluties

Mon 25 February 2013 20:00 - 21:45

Tijdens het eerste college van de reeks krijgen de deelnemers een inleiding in de achtergronden van de opstanden in Egypte en Syrië, de verschillende actoren (activisten, oude regime, militairen, moslimbroeders, salafisten, zakelijke elite, opstandelingen). De opstanden tegen de dictators waren in elk geval veel meer dan een facebook- of twitterrevolutie. Andere media zoals de traditionele tv en straatactivisme speelden ook een grote rol bij de mobilisatie van mensen tegen de oude machten. De vraag is welke rol sociale media twee jaar later hebben in de volgende fase van de Arabische revoluties. Er zal ook aandacht zijn voor de beeldvorming over de voortgang van de revoluties in de Nederlandse/westerse media.

Docent: Drs. Petra Stienen

College 2 - Jobs Jobs Jobs: waar is de Steve Jobs van de Arabische wereld?

Mon 18 March 2013 20:00 - 21:45

Uiteindelijk kunnen de revoluties alleen maar slagen als er tientallen miljoenen banen bij komen voor de jonge generaties in de Arabische regio. De verlamde overheid kan dit niet alleen en het bedrijfsleven heeft nog geen manier gevonden voor het vergroten van de werkgelegenheid. Veel jongeren nemen het initiatief in eigen hand en beginnen hun eigen bedrijf. In dit college is er veel aandacht voor dit nieuwe ondernemerschap in de Arabische wereld.

Docent: Drs. Petra Stienen

College 3 - Kunst is meer dan zuurstof: de rol van cultuur tijdens en na de revoluties.

Mon 22 April 2013 20:00 - 21:45

Decennia lang was kunst en cultuur of van de staat of van de marges van de samenleving. Toch waren voor de lente van 2011 in literatuur, film en muziek al signalen waarneembaar van groeiende onrust en verzet tegen de dictatoren. Dat brak echt los tijdens de revoluties. Welke rol kunnen kunstenaars en creatievelingen nu spelen, zeker in het licht van een groeiende invloed van de politieke islam?

Docent: Drs. Petra Stienen

College 4 - De andere revolutie: Lente in de slaapkamer

Mon 27 May 2013 20:00 - 21:45

De politieke gevolgen van de revoluties zijn zichtbaar in het parlement, de pers en in het beleid. De mentaliteitsverandering die nodig is om echt een nieuwe toekomst op te bouwen begint echter thuis. En daar zit de dictator vaak nog steeds op de bank. Zoons worden in de opvoeding vaak bevoorrecht boven de dochters. De rol van vrouwen in de politiek en economie is vaak nog erg beperkt. Steeds meer vrouwen én mannen willen echter traditionele patronen doorbreken en stuiten daarbij op veel weerstand van een conservatieve samenleving. In dit college voorbeelden van mensen die taboes doorbreken op hun eigen manier om meer ruimte voor echte verandering te creëren.

Docent: Drs. Petra Stienen

College 5 - Een nieuwe toekomst in het Midden-Oosten?

Mon 24 June 2013 20:00 - 21:45

Het volk van veel Arabische landen wilde in de lente van 2011 de val van het regime. Twee jaar later zijn veel mensen teleurgesteld in de resultaten van de revolutie. De economische situatie is heel slecht, de toeristen komen niet meer en sommige dromen zelfs van de terugkeer van de dictator. Toch zijn er lichtpuntjes, ook in de samenwerking tussen Europa en de Arabische wereld die kunnen bijdragen aan een betere toekomst van de regio en onze samenwerking.

  • Politicologie
Petra Stienen over