Overzicht colleges

College voor Young Professionals

Vriend of vijand op het wereldtoneel

Inhoud

Grootmachten beconcurreren elkaar. Om directe confrontaties tussen nationale staten te vermijden worden allianties gesloten. In het huidige politieke schaakspel met grote geo-politieke verschuivingen en ontwikkelingen is het veelal onduidelijk wie nu wiens vriend of vijand is. In deze collegereeks zullen we onderzoeken hoe het vriend-vijanddenken zijn uitwerking heeft op het wereldtoneel en welke gevolgen schuivende machtsverhoudingen hebben op het huidige patroon van bondgenootschappen.

 

Docent: Dr. Mathieu Segers

College 1 - Amerika en Europa na Obama's schaakspel

Wed 14 October 2015 20:00 - 21:45

De internationale politiek lijkt meer en meer in de ban van geweld, hard power en geopolitieke bluf. Wat is de rol van het machtigste land van de wereld daarin? Is de Verenigde Staten in het defensief of offensief? En waar blijft het Westen? Hoe belangrijk is Europa nog voor de Verenigde Staten? Wat heeft acht jaar Obama de wereld gebracht? Met welke scenario's voor de toekomst moeten de Verenigde Staten en Europa rekening houden? Zullen ze vrienden blijven?

Docent: Stephan De Spiegeleire MA, MIA, C.Phil

College 2 - De verschuivingen tussen Rusland en het Westen

Wed 4 November 2015 20:00 - 21:45

In dit college willen we de verschuivingen en ontwikkelingen in de relatie tussen Rusland en het Westen (EU/VS) onder de loep nemen. Het conflict tussen Rusland en het Westen loopt weer op. EU sancties en dreigende wederzijdse escalaties zijn aan de orde van de dag. Territoriale claims van Rusland in Oekraine, Georgie en in het Noordpoolgebied laten alarmbellen rinkelen. De kranten staan vol over een mogelijke terugkeer naar de Koude Oorlog. Maar is Rusland wel zo dreigend/vijandelijk als wordt gesuggereerd in de Westerse media? En hoe gaan wij (Nederland/EU/'het Westen') om met dit 'nieuwe' Rusland?

Docent: Prof. dr. Rob de Wijk

College 3 - Oplopende spanningen op het wereldtoneel

Thu 3 December 2015 20:00 - 21:45

Het zijn onrustige dagen aan het politieke front. In Brussel blijven politie en leger alert vanwege het risico van terreuraanslagen. Wat zijn de gevolgen van de aanslag in Parijs voor het dreigingsniveau in Nederland? Hoe verloopt de strijd tegen IS? En hoe wordt er internationaal tegen het neerhalen van een Russische straaljager door Turkije aangekeken? Hoogleraar Rob de Wijk deelt zijn visie op de actuele geopolitieke ontwikkelingen en de positionering van Nederland op het wereldtoneel.

Docent: Haroon Sheikh

College 4 - De revival van Iran

Wed 13 January 2016 20:00 - 21:45

In dit college zullen we de recentelijke ontwikkelingen rond het atoomakkoord tussen Iran en de VS bespreken. Wat betekent dit voor Iran op het wereldtoneel en voor de regio? Hierbij zullen wij ook kijken naar de relatie tussen Iran en Saoedi-Arabië, de rol van Turkije in het gebied en de strijd tegen IS.

Docent: Drs. Henk Schulte Nordholt

College 5 - China: onvoorspelbare supermacht

Thu 25 February 2016 20:00 - 21:45

China heeft vele gemoedswisselingen getoond: isolement en Maoistische agitatie (1949-1976), pragmatisme en economisch-commerciele coexistentie tijdens het Deng Xiaoping tijdperk (1979-1997) en vervolgens neo-nationalisme onder de slogan: “Peaceful Rise”. Spanningen met Japan over eilandjes in de Oost-Chinese Zee en expansionistische aanspraken in de Zuid-Chinese Zee zijn niet zo vreedzaam. China zoekt geen directe confrontatie met de VS, maar wil de Amerikaanse militaire macht in Oost-Azie intomen. De Chinese marine bouwt eilandjes op zandplaten, 1.000 km uit de Chinese kust met de intentie om daar luchtmacht- en marine bases te bouwen. 

  • Politicologie
Vriend of vijand op het wereldtoneel