Docenten

Dr. Arjan Nobel

Arjan Nobel (1978) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden (cum laude). Hij promoveerde aan diezelfde universiteit op een studie over de veranderende bestuurscultuur op het Hollandse platteland in de periode 1550-1780. Op dit moment is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en doet hij onderzoek naar politiek en bestuur in vroegmodern Europa, meer in het bijzonder naar lobbyisten in de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Arjan is onder andere hoofdredacteur van het Holland, Historisch Tijdschrift, redactielid van de Zeven Provinciën Reeks en voorzitter van de Vereniging van Christen-Historici.

Colleges van deze docent

Afgeronde colleges