Docenten

Dr. David Rijser

David Rijser is universitair docent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam waar hij de Klassieke Oudheid en de Renaissance tot leven brengt. Als classicus benadrukt hij de doorwerking van de Oudheid in latere perioden, bijvoorbeeld in het werk van Mozart, Shakespeare en in de serie The Sopranos. Hij publiceerde een studie over de schilder Raphael en onlangs Een telkens nieuwe oudheid, of: hoe Tiberius in New Jersey belandde, over de doorwerking van de klassieke cultuur; voorts schrijft hij regelmatig in de media, o.a. NRC Handelsblad.

Colleges van deze docent

Afgeronde colleges