Docenten

Dr. Martijn Figee

Martijn Figee is als psychiater en onderzoeker verbonden aan het AMC en de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt en behandelt patiënten met ernstige angst –en dwangstoornissen. Martijn Figee promoveerde cum laude op neuroimaging onderzoek naar de werking van diepe hersenstimulatie bij de dwangstoornis. Met dit onderzoek ontdekte hij dat diepe hersenstimulatie hersennetwerken beïnvloedt die een belangrijke rol spelen bij motivatie en beloningen. Dit zou kunnen verklaren waarom deze behandeltechniek mensen helpt verschillende ongewenste gedragingen te stoppen, van dwangmatig handenwassen tot verslaving aan eten of drugs. Martijn Figee publiceerde de resultaten van dit onderzoek in gerenommeerde wetenschappelijke bladen zoals Nature Neuroscience en Biological Psychiatry.

Colleges van deze docent

Afgeronde colleges