Docenten

Dr. Samuel Kruizinga

LinkedIn

Samuël Kruizinga (1980) studeerde geschiedenis in Leiden, Oxford en aan de Sorbonne. Hij studeerde in 2005 cum laude af, en werkte vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam aan zijn proefschrift, dat hij in 2011 voltooide. Momenteel is hij als Universitair Docent Nieuwste Geschiedenis verbonden aan diezelfde universiteit. Kruizinga is een expert op het gebied van de geschiedenis van 1800 tot 2000 en heeft al vele colleges en lezingen op dit gebied gegeven aan universiteiten in binnen- en buitenland. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften over diverse historische onderwerpen, in het bijzonder over de politieke, economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa gedurende de negentiende en twintigste eeuw. Van hem verscheen recentelijk Overlegeconomie in Oorlogstijd. De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij en de Eerste Wereldoorlog (Zutphen: Walburg Pers, 2012). Momenteel werkt hij aan een nieuw boek over de geschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat in het najaar van 2014 zal uitkomen.