Docenten

Jacob Jolij

Jacob Jolij is sinds 2017 Afdelingshoofd van het DataLab van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde pscyhologie, filosofie, natuurkunde en wetenschapsdynamica aan de UvA. Aansluitend bekleedde hij diverse posities in Zwitserland en Engeland, hij promoveerde in de Cognitieve Neurowetenschappen aan de UvA en sinds 2008 is hij universitair docent in Groningen. Zijn eerste boek voor het grote publiek over bewustzijnsonderzoek verschijnt binnenkort bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Colleges van deze docent

Afgeronde colleges