Docenten

Mr. Jacob Kohnstamm

Jacob Kohnstamm is sinds 2004 voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Van 2008 tot 2014 was hij tevens achtereenvolgens vice voorzitter en voorzitter van de zogeheten Artikel 29-werkgroep, het onafhankelijke en raadgevende orgaan waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verzameld.

Colleges van deze docent

Afgeronde colleges