Docenten

Prof. dr. Gert Oostindie

Gert Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde zo’n dertig boeken, waaronder voor een breder Nederlandstalig publiek Het paradijs overzee. De ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland (1997, vijfde druk 2011); De parels en de kroon. Het Koningshuis en de koloniën (2006) en Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (2010), Soldaat in Indonesië. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (najaar 2015).