Docenten

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Tevens is hij daar vice-decaan van de faculteit Behavioral, Management and Social Sciences en co-directeur van het DesignLab. Tussen 2013 en 2015 was hij president van de Society for Philosophy and Technology en lid van de Raad voor Geesteswetenschappen. Van 2010 tot en met 2012 bezette Verbeek de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft. In het najaar 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de rol van technologie in kennis, moraal en metafysica; in 2008 een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie; en in 2004 een VENI premie voor onderzoek naar de morele lading van technologie. In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek en in 2016 de World Technology Award in Ethics. Verbeek is alumnus van De Jonge Akademie (voorzitter april 2011 – april 2013), en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.

Colleges van deze docent

Afgeronde colleges