Docenten

Prof. dr. Wim Klinkert

Wim Klinkert (Rotterdam 1960) studeerde geschiedenis aan de Universitreit Leiden. Sinds 1985 is hij werkzaam aan de officiersopleiding, aanvankelijk als dienstplichtig vaandrig, sinds 1992 als universitair hoofddocent militare geschiedenis. In 2007 werd hij tevens hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift (Leiden 1992) behandelt het Nederlandse defensiebeleid in de jaren 1874-1914. Recent publiceerde hij: Studeren in uniform. 175 jaar KMA (2003); Small Powers in the Age of Total War (samen met Herman Amersfoort, 2011); Defending neutrality. The Netherlands prepares for war, 1900-1925 (2013) en. samen met Samuel Kruizinga en Paul Moeyes Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 (2014).

Colleges van deze docent

Afgeronde colleges