Privacy Statement

College-Club en zijn medewerkers verwerken, beheren en beveiligen uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Alle (bedrijfsgevoelige) informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Alle gegevens die u verstrekt teneinde u in te schrijven voor een of meerdere activiteiten van College-Club worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de overeenkomst door College-Club in zijn administratie opgenomen. De verstrekte gegevens kunnen door College-Club worden gebruikt (i) voor het toezenden van informatie, (ii) voor promotie- en/of marketing doeleinden of (iii) om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen. De verstrekte gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden.

Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met dit privacy statement en geeft u  College-Club toestemming uw gegevens te gebruiken voor de hiervoor beschreven doeleinden.

De website bevat links naar andere websites. College-Club is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites noch voor het privacy statement op deze sites.

College-Club behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. De wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.