Docenten

Dr. Jacob Jolij

Jacob Jolij is sinds 2017 Afdelingshoofd van de Onderzoeksondersteuning Gedrags- & Maatschappijwetenschappen en universitair docent Experimentele Psychologie. Hij studeerde pscyhologie, filosofie, natuurkunde en wetenschapsdynamica aan de UvA. Aansluitend bekleedde hij diverse posities in Zwitserland en Engeland, en vervolgens promoveerde hij in 2009 aan de UvA.

Colleges van deze docent

Komende / lopende colleges