Docenten

Drs. Willem-Jan Renger

Willem-Jan Renger is hoofd van de Innovatie Studio van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ook is hij aan de HKU werkzaam coach in de Master Crossover Creativity en innovator bij UCreate, expertisecentrum voor de Creatieve Industrie. Na zijn studie van Human Geography heeft hij zich gespecialiseerd in de topassingsmogelijkheden van games naast entertainment, zoals onderwijs en geneeskunde. Hierbinnen bedacht hij ‘ludodidactiek’ als een nieuwe ontwerpmethodologie. Renger won in 2010 de Strijd om het Beste Idee voor Docenten, georganiseerd door Noordhoff Uitgevers. Verder won hij verschillende awards met de game Moodbot, gericht op het behandelen van psychiatrische stoornissen.

Colleges van deze docent

Komende / lopende colleges

Afgeronde colleges